2015. március 29., vasárnap

A vallás és Harry Potter - Elemzés

A vallás megjelenése a Harry Potter könyvekben.

„A döntéseinkben, nem pedig a képességeinkben mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk valójában.” /Dumbledore szavai Harryhez/

A Harry Potter-jelenséget komoly ellenérzések fogadták a keresztény egyházak részéről. Tucatnyi evangélikus lelkész követelte, hogy a könyvtárak ne kölcsönözzék őket. Néhány egyház máglyákat rakott belőlük. Közben a Harry Potter-regények milliókat vontak be a varázsvilágba, mintha csak bűbájt bocsájtottak volna az olvasókra. A keresztényellenesség, a sátánizmus vádjaira Rowling, ill. a rajongók által adott válaszok általánosságban a következőképpen foglalhatók össze:
A Harry Potter nem teológiai értekezés, hanem fantasy regény. Számon kérni rajta a mögöttes világképet ugyan úgy lehetetlen, mint bármely más mesén, például a Hófehérkén.
Kétségtelen, hogy a sorozatban nincs említés Jézusról és a megváltásról. Azonban tarthatatlan egy művön azt számon kérni, hogy miről nem szól. Számos mű nem tesz említést Jézusról, mégse lehet mondani rájuk, hogy hamis morált képviselnének.
Az az állítás, hogy a Harry Potter-sorozat önmegváltást tanít, akkor lenne helytálló, ha tanítana bármit is a megváltásról. A megváltás azonban, válasz jó és rossz kérdésére, a Harry Potter viszont nem a teológia nyelvén keres és kínál válaszokat a jó és rossz problémájára. A kötetekben több helyen ki van mondva, hogy a szeretet, a másik érdekeinek alázatos figyelembe vétele a helyes cselekedet, ami egybeesik a keresztény tanításokkal.
Nem igaz, hogy a könyvek mágiára „tanítanak”. Az ezoterikusok által gyakorolt, vagy Biblia által leírt mágia csak hangalakilag azonos a Harry Potter-ben szereplő mágiával. Ténylegesen semmi közük egymáshoz.
 „A Biblia által leírt mágia ugyanis lenyúlás az alvilág erőihez, és azok felhasználása. Az ezoterikusok által használt mágia is kapcsolatlétesítés túlvilági erőkkel.”[1] A Harry Potterben nincs szó alvilági erőkkel való kapcsolat létesítéséről. A mágia inkább egy erőtérhez hasonlítható, ennek a világnak, a természetnek a része, a szerző mondta is, hogy fantáziavilágában egy meghatározott gén teszi képessé a varázslókat arra, hogy felhasználják ezt az erőteret. A könyvekben leírt mágia nem működik a valóságban. Ha bármely olvasó vesz egy fapálcát és kimondja a regényben szereplő varázsigéket, nem történik semmi.
Nem igaz, hogy kívánatosnak mutatná be a könyv a varázslás képességét. A könyvek világképében a mágia ugyanolyan természetes, mint a mi világunk mágiamentessége – a varázslók és boszorkányok élete semmivel nem egyszerűbb, szebb vagy vonzóbb a mienknél.

„Nem igaz, hogy a könyvek a muglik lenézésére tanítanak. Ellenkezőleg: a sorozat egészének egyértelmű üzenete, hogy valaki nem attól jó vagy rossz ember, hogy bír-e mágikus képességekkel.”[2]
A gonosz plasztikus ábrázolása nem teszi a jelenséget kívánatossá.
Az emberhalál utáni sorsára vonatkozóan valóban nem kapunk egyértelmű választ. Azonban ez nem áll ellentétben a keresztény tanítással, hiszen a Biblia is képekben és hasonlatokban szól az örök életről. Közös „tanítása” a Bibliának és a Harry Potternek, hogy az ember végső értékét a jó és rossz közötti tudatos döntései határozzák meg. A konkrétumok vonatkozásában azonban a Biblia azt mondja: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.”[3]
Sokak szemében viszont a hetedik részben, amikor Harry halál közeli élményt él át, és egy fényes helyen találkozik az elhunyt Dumbledore professzorral, egyértelműen utalás a túlvilági életre. Ezen felül arra is, hogy halála után az ember megkapja bűneinek vagy erényes cselekedeteinek jutalmát. A keresztény teológiában a pokolra kerülő ember önmagát zárja ki az Istennel való kapcsolatból. A hetedik részben, a halál közeli élmény átélésekor Harry látja Voldemort lelkét, Dumbledore azt mondja neki, hogy az egy olyan jelenség, amin senki nem képes segíteni. Elmondja Harrynek, hogy visszamehet az élők sorába, s ha történetesen mégis meghalna, sokkal kevesebb oka van félni attól, hogy visszakerül ide, mint Voldemortnak.
Nem igaz, hogy nincs világos határ jó és rossz között. A történet végső kimeneteléből világosan kiderül, hogy a választóvonal a szeretet – e felfogás pedig történetesen egybecseng a keresztény tanítással.

[1] Mercedes Lackey: A Harry Potter világának feltérképezése
[2] http://www.religiostolerance.org
[3] Biblia: A Korintusiaknak írt első levél.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése